Tư vấn chứng nhận hữu cơ tiêu chuẩn Mỹ (USDA NOP)

                                                                                            

USDA ORGANIC: Chương trình NOP – USDA : là chương trình Hữu cơ Quốc gia Hoa Kỳ tiêu chuẩn hóa việc sản xuất hữu cơ, nêu chi tiết nội dung cần được chứng nhận liên quan đến các sản phẩm từ thực vật, động vật, hoặc chế biến dưới dạng hữu cơ tại Hoa Kỳ.

https://www.ams.usda.gov/?page=NOPACAs&template=TemplateJ

 

 


                                                                                                                                                                           MAYACERT: Là tổ chức chứng nhận được công nhận tại Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ trong Chương Trình Hữu cơ Quốc gia NOP – USDA. MAYACERT cấp chứng nhận NOP – USDA cho mục đích quy định sản xuất hữu cơ là bắt buộc đối với tất cả các sản phẩm hữu cơ được bán và nhập khẩu vào Hoa Kỳ.

 

 

 


MAYA CONSULTANT VIỆT NAMLà đơn vị tư vấn duy nhất tại Việt Nam hỗ trợ khách hàng xây dựng, duy trì hệ thống hữu cơ và đạt được chứng nhận hữu cơ theo Tiêu chuẩn NOP – USDA được cấp bởi MAYACERT