Tư vấn chứng nhận hữu cơ khác như: Hàn Quốc, Canada, Thụy Sĩ

 

KOREAN ORGANIC: Tiêu chuẩn hữu cơ quốc gia Hàn Quốc Mafra Korean Organic (FIPA & EFAPA) được xác định bởi Food Industry Promotion Act và Korean Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs.

 

 

 

 


BIO SUISSE: Là tổ chức các hiệp hội sản xuất Thụy Sĩ được thành lập năm 1981 và phát triển các tiêu chuẩn quản lý cây trồng hữu cơ.

Chứng nhận Bio Suisse là chứng nhận sản xuất nông nghiệp hữu cơ của Thụy Sĩ, cần thiết cho khách hàng muốn xuất khẩu sản phẩm hữu cơ sang Thụy Sĩ, ngay cả khi có giấy chứng nhận từ các quốc gia khác.

 

 


CANADA ORGANIC: Sự tương đương giữa USDA – NOP và COR cho phép các khách hàng đã được chứng nhận USDA – NOP có thể tiếp thị sản phẩm của mình ở Canada và đóng dấu COR.

 

 

 

 


MAYACERT: Mayacert có thỏa thuận hợp tác với các cơ quan chứng nhận được Chính phủ Hàn Quốc công nhận, cho phép cấp chứng nhận Korean Organic.

Có khả năng cấp chứng nhận Bio Suisse Thụy Sĩ và đóng dấu COR cho sản phẩm kinh doanh ở thị trường Canada.

 

 

 


MAYA CONSULTANT VIỆT NAM: Là đơn vị tư vấn duy nhất tại Việt Nam hỗ trợ khách hàng xây dựng, duy trì hệ thống hữu cơ và đạt được chứng nhận hữu cơ theo Tiêu chuẩn Mafra Hàn Quốc, Bio Suisse Thụy Sĩ được cấp bởi MAYACERT và Mayacert NOP-COR cho thị trường Canada.