TƯ VẤN CHỨNG NHẬN HỮU CƠ TIÊU CHUẨN CHÂU ÂU  (EU Organic)

 

EU ORGANIC – (CE) 834/2007 Y 889/2008: Việc chứng nhận các sản phẩm hữu cơ theo Tiêu chuẩn sinh thái (Mayacert Ecological Standard) tương đương với các quy định (EC) 834/2007 và 889/2008 cho phép các sản phẩm được chứng nhận tự do di chuyển trên thị trường chung Châu Âu. Cho khách hàng biết được sản phẩm đáp ứng tối thiếu các yêu cầu theo tiêu chuẩn an toàn hữu cơ và tuân thủ các quy định của Châu Âu.

 


MAYACERT: được công nhận ISO 17065 / EN 45011 và Tiêu chuẩn sinh thái Mayacert tương đương với các quy định (CE) 834/2007 và 889/2008 cho các sản phẩm hữu cơ, cho phép MAYACERT cấp chứng nhận CE.

 

 

 

 


MAYA CONSULTANT VIỆT NAM: Là đơn vị tư vấn duy nhất tại Việt Nam hỗ trợ khách hàng xây dựng, duy trì hệ thống hữu cơ và đạt được chứng nhận hữu cơ theo Tiêu chuẩn sinh thái (Mayacert Ecological Standard) tương đương với các quy định (EC) 834/2007 và 889/2008 được cấp bởi MAYACERT